Elektronické jednovstupové vízum do Ruska od 1.1.2021

Od 1. januára 2021 budú môcť zahraniční občania požiadať o elektronické jednovstupové vízum platné pre celé územie Ruskej federácie. Žiadateľ dostane e-vízum najneskôr do 4 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti na web-stránke ruského ministerstva zahraničných vecí a bude ho môcť využiť na cestu do Ruska počas nasledujúcich 60 dní. Zároveň nesmie dĺžka cesty prekročiť 16 dní.

Takúto možnosť dostanú občania tých štátov, ktoré budú zaradené do zoznamu schváleného vládou Ruskej federácie. Už dnes môžu požiadať o elektronické vízum v pilotnej fáze projektu do niektorých regiónov Ruska – Ďalekovýchodný federálny okruh, Kaliningradská oblasť, ako aj Petrohrad a Leningradská oblasť – občania 53 krajín vrátane členských štátov EÚ.

Náklady na takéto vízum nepresiahnu 50 USD (cca 45-47 €)

Ďalšie informácie a zdroj:

https://ma3oska.sk/information/news_post/rusko-v-roku-2021-zavedie-elektronicke-turisticke-viza

Stretnutie na MZV a EZ – tlačová správa – prevzaté 13.8.2020

13.8.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | krajina Rusko

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa v rámci série dlhodobo plánovaných prijatí rezidenčných diplomatov dnes (13. augusta 2020) stretla s veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexejom Fedotovom.

Partneri sa v rozhovore venovali otázkam konkrétnej spolupráce. „S pánom veľvyslancom sme si potvrdili záujem na prehlbovaní spolupráce v obchodno-ekonomickej, investičnej a energetickej oblasti. Zdôraznili sme význam spolupráce regiónov a miest, rozvíjania medziľudských kontaktov, vzdelávania a cestovného ruchu, kde registrujeme nevyužitý potenciál. Po odznení pandémie sme pripravení obnoviť zaužívaný formát systematického dialógu,“ uviedla I. Brocková. Podľa štátnej tajomníčky je dôležité diskutovať aj o otázkach, na ktoré majú obe krajiny rozdielny názor.

Partneri si vymenili informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii v oboch krajinách. V tomto kontexte štátna tajomníčka poukázala na pôsobenie jedného zo spoločných slovensko-ruských podnikov, ktorým je Chirana+, zaoberajúca sa výrobou medicínskej techniky – mimoriadne žiadaného tovaru v čase pokračujúcej pandémie.

S blížiacim sa ukončením diplomatickej misie veľvyslanca A. Fedotova, vyjadrila štátna tajomníčka poďakovanie za jeho pôsobenie na Slovensku.