Stretnutie na MZV a EZ – tlačová správa – prevzaté 13.8.2020

13.8.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | krajina Rusko

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa v rámci série dlhodobo plánovaných prijatí rezidenčných diplomatov dnes (13. augusta 2020) stretla s veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexejom Fedotovom.

Partneri sa v rozhovore venovali otázkam konkrétnej spolupráce. „S pánom veľvyslancom sme si potvrdili záujem na prehlbovaní spolupráce v obchodno-ekonomickej, investičnej a energetickej oblasti. Zdôraznili sme význam spolupráce regiónov a miest, rozvíjania medziľudských kontaktov, vzdelávania a cestovného ruchu, kde registrujeme nevyužitý potenciál. Po odznení pandémie sme pripravení obnoviť zaužívaný formát systematického dialógu,“ uviedla I. Brocková. Podľa štátnej tajomníčky je dôležité diskutovať aj o otázkach, na ktoré majú obe krajiny rozdielny názor.

Partneri si vymenili informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii v oboch krajinách. V tomto kontexte štátna tajomníčka poukázala na pôsobenie jedného zo spoločných slovensko-ruských podnikov, ktorým je Chirana+, zaoberajúca sa výrobou medicínskej techniky – mimoriadne žiadaného tovaru v čase pokračujúcej pandémie.

S blížiacim sa ukončením diplomatickej misie veľvyslanca A. Fedotova, vyjadrila štátna tajomníčka poďakovanie za jeho pôsobenie na Slovensku.

Pridaj komentár