Školenie pre SARIO – Exportná akadémia

frantexim-biznis-v-rusku-export-import-consulting-1

V roku 2019 v rámci projektu EU „Exportná akadémia“ som školila slovenských podnikateľov, ktorí majú záujem o export svojho portfólia do Ruska. Školenie bolo v dvoch mestách v Bratislave a Žiline a bol veľký záujem. Program bol nasledovný:

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky

Ruská federácia (ďalej len RF) je tradičný partner Slovenskej republiky,
aj keď štatistiky posledných rokov sa rôznia. Práve tento trh stále láka a bude lákať investorov a podnikateľov z celého sveta.

Ako začať a hneď neskončiť, čoho sa vyvarovať, resp. z čoho vyťažiť — aj toto budú hlavné témy seminára.

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov so základnou legislatívou Ruskej federácie  upravujúcou export/import tovaru a služieb a priblížiť im tendencie a potreby ekonomiky RF aj v rámci sankčných podmienok. 

Cenné informácie z praxe získajú podnikatelia, ktorí obchodujú, poskytujú služby a majú záujem aj o trh RF. Získaním trhov RF sa zároveň otvára cesta aj na trhy na celom území Euroázijského spoločenstva, ktorého je Rusko členom.

SARIO informácia o školiteľovi :

https://www.sario.sk/sites/default/files/files/sario-lektor.pdf

Pridaj komentár