Niečo o mne…

Vyberiem aspoň zopár zaujímavostí, ostatné si môžete prečítať v článku na platforme E-ženy, ktorej som členkou. Rozhovor robila so mnou ďalšia šikovná E-žena Janka Takáčová.

Milé žienky,

pripravila som pre Vás rozhovor s úžasnou ŽENOU, ktorá roky stojí na vlastných nohách, osud vzala do vlastných rúk a má niekoľkoročné skúsenosti s podnikaním s krajinou, pred ktorou má každý rešpekt –  s Ruskom.

Je úspešná, jedinečná a pre mnohé z nás inšpiratívna.

Verím tomu, že aj Vás zaujme a bude pre Vás inšpiráciou nebáť sa, ale práve odhodlať sa začať niečo nové, niečo čomu veríte, v čom máte talent, čo Vás baví, napĺňa, je Vašou vášňou.

Eva Šandalová, slovenská podnikateľka, ktorá sa nebojí výzvy najväčšej krajiny sveta –  čo sa týka rozlohy – Ruska.

Je majiteľkou konzultačnej firmy frantexim, s.r.o. zameranej na export/import  z/do Ruska a najnovšie chce túto krajinu predstaviť aj z inej strany.

Biznis v Rusku je veľmi závislý aj na kontaktoch a dobrej nálade, poznaní regiónov a ich špecifík. Moja cesta na Sibír viedla aj do Irkutska, mesta nedeľako jazera Bajkal
Irkutsk

….z rozhovoru…

Aké je Tvoje vzdelanie? Pracovala si v tom, čo si vyštudovala?

Skončila som Technickú univerzitu v Košiciach – odbor Prevádzka a projektovanie závodov. Promovala som v 1990 roku a vtedy nastali búrlivé zmeny v našej spoločnosti. Ja som sa dostala síce ako ich štipendista  do PPS Detva a.s., pracovala som tam na rôznych oddeleniach. Nakoniec celkom náhodou som zakotvila na oddelení zahraničného obchodu. A tak nejak začala smerovať moja cesta smerom do Ruska. Najskôr to bola Ukrajina, Pobaltské štáty a potom aj Rusko, kde som nakoniec na pozícii Obchodného zástupcu na Veľvyslanectve SR v Moskve vystriedala kolegu. Bolo to pre mňa zaujímavé a hektické obdobie.

Čo Ťa lákalo na podnikaní v Rusku?

Neviem či môžem povedať čo ma „ lákalo“, nejak to prišlo samovoľne, nikdy som ani len nepomyslela, že tu zakotvím.  Ja som sa proste dostala k tejto práci najskôr ako som spomínala na oddelení zahraničného obchodu, potom som v Rusku pracovala a nakoniec to nejak tak VYŠLO. Asi Osud a náhoda v jednej kope….

Pokračovanie rozhovoru … http://www.zenysro.cz/blogy/osobni-rozvoj/rozhovor-s-inspirativnou-zenou-podnikate-kou-a-majite-kou-cestovnej-kancelarii-ma3oska-cast-2

Seminár pre Biznis klub Bratislava

Už niekoľko rokov odovzdávame naše skúsenosti a rady aj na rôznych platformách pre podnikateľov. Jednou z nich je aj BIZNIS KLUB, s ktorým spolupracujeme.

A práve tu som mala skutočne veľmi zaujímavý seminár s praktickými radami o obchodovaní v Rusku, ako prekonať prvotné problémy, colnicu, atď.

O obchodovaní a biznise v Ruske na platforme BIZNIS KLUB
https://biznisklub.sk/stretnutie-podnikatelov-v-bratislave-12-aprila-v-monsters-cafe-bar/

Podrobnejšie info na stránke: https://biznisklub.sk/stretnutie-podnikatelov-v-bratislave-12-aprila-v-monsters-cafe-bar/

Školenie pre SARIO – Exportná akadémia

V roku 2019 v rámci projektu EU „Exportná akadémia“ som školila slovenských podnikateľov, ktorí majú záujem o export svojho portfólia do Ruska. Školenie bolo v dvoch mestách v Bratislave a Žiline a bol veľký záujem. Program bol nasledovný:

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky

Ruská federácia (ďalej len RF) je tradičný partner Slovenskej republiky,
aj keď štatistiky posledných rokov sa rôznia. Práve tento trh stále láka a bude lákať investorov a podnikateľov z celého sveta.

Ako začať a hneď neskončiť, čoho sa vyvarovať, resp. z čoho vyťažiť — aj toto budú hlavné témy seminára.

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov so základnou legislatívou Ruskej federácie  upravujúcou export/import tovaru a služieb a priblížiť im tendencie a potreby ekonomiky RF aj v rámci sankčných podmienok. 

Cenné informácie z praxe získajú podnikatelia, ktorí obchodujú, poskytujú služby a majú záujem aj o trh RF. Získaním trhov RF sa zároveň otvára cesta aj na trhy na celom území Euroázijského spoločenstva, ktorého je Rusko členom.

SARIO informácia o školiteľovi :

https://www.sario.sk/sites/default/files/files/sario-lektor.pdf

Elektronické jednovstupové vízum do Ruska od 1.1.2021

Od 1. januára 2021 budú môcť zahraniční občania požiadať o elektronické jednovstupové vízum platné pre celé územie Ruskej federácie. Žiadateľ dostane e-vízum najneskôr do 4 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti na web-stránke ruského ministerstva zahraničných vecí a bude ho môcť využiť na cestu do Ruska počas nasledujúcich 60 dní. Zároveň nesmie dĺžka cesty prekročiť 16 dní.

Takúto možnosť dostanú občania tých štátov, ktoré budú zaradené do zoznamu schváleného vládou Ruskej federácie. Už dnes môžu požiadať o elektronické vízum v pilotnej fáze projektu do niektorých regiónov Ruska – Ďalekovýchodný federálny okruh, Kaliningradská oblasť, ako aj Petrohrad a Leningradská oblasť – občania 53 krajín vrátane členských štátov EÚ.

Náklady na takéto vízum nepresiahnu 50 USD (cca 45-47 €)

Ďalšie informácie a zdroj:

https://ma3oska.sk/information/news_post/rusko-v-roku-2021-zavedie-elektronicke-turisticke-viza

Stretnutie na MZV a EZ – tlačová správa – prevzaté 13.8.2020

13.8.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | krajina Rusko

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa v rámci série dlhodobo plánovaných prijatí rezidenčných diplomatov dnes (13. augusta 2020) stretla s veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexejom Fedotovom.

Partneri sa v rozhovore venovali otázkam konkrétnej spolupráce. „S pánom veľvyslancom sme si potvrdili záujem na prehlbovaní spolupráce v obchodno-ekonomickej, investičnej a energetickej oblasti. Zdôraznili sme význam spolupráce regiónov a miest, rozvíjania medziľudských kontaktov, vzdelávania a cestovného ruchu, kde registrujeme nevyužitý potenciál. Po odznení pandémie sme pripravení obnoviť zaužívaný formát systematického dialógu,“ uviedla I. Brocková. Podľa štátnej tajomníčky je dôležité diskutovať aj o otázkach, na ktoré majú obe krajiny rozdielny názor.

Partneri si vymenili informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii v oboch krajinách. V tomto kontexte štátna tajomníčka poukázala na pôsobenie jedného zo spoločných slovensko-ruských podnikov, ktorým je Chirana+, zaoberajúca sa výrobou medicínskej techniky – mimoriadne žiadaného tovaru v čase pokračujúcej pandémie.

S blížiacim sa ukončením diplomatickej misie veľvyslanca A. Fedotova, vyjadrila štátna tajomníčka poďakovanie za jeho pôsobenie na Slovensku.