certifikácia

Pri vývoze vašich tovarov do Ruska je potrebná certifikácia GOST R, ktorá je požadovaná Colnou správou RF. Respektíve, ak nie je potrebná certifikácia, vy aj tak potrebujete mať „potvrdenie“ od akreditovaného Certifikačného orgánu o tom, že certifikát nepotrebujete. Pomôžeme vám vykľučkovať v týchto rôznych „situáciách“, máme veľa praktických skúseností, ako správne a efektívne postupovať.

Certifikáciu GOST R vykonávajú aj certifikované akreditované ústavy na Slovensku/EU, resp. môžete o certifikáciu požiadať aj v Rusku. Odporúčame preveriť si rôzne varianty, aj kvôli cene certifikácie. Niekedy je tam veľký rozdiel a nie vždy je to na Slovensku/EU lacnejšie.

Ako postupovať?

– pripraviť dokumentáciu na oboznámenie sa a stanovenie ďalšieho postupu, kedy vám certifikačný ústav stanoví a, ak je potrebné, určí skúšky výrobkov podľa platnej legislatívy, spracovanie protokolov podľa normy GOST R a vystavenie certifikátu pre Ruskú federáciu.

Tu treba zvážiť, či idete výrobok certifikovať len pre prípad jednorázovúho kontraktu, alebo na určité obdobie. Všetko má svoje pre a proti.

Ak vás naša ponuka zaujala, prosím, kontaktujte nás na mail eva@frantexim.sk, radi sa s vami stretneme a prekonzultujeme s vami vaše požiadavky.

 

Pridaj komentár