consulting

Ešte stále platí, že Rusko je veľmi atraktívna krajina pre export, ale v poslednej dobe už aj pre import tovaru a služieb. No väčšine firiem zo Slovenska sa to žiaľ nedarí tak, ako by chceli, alebo v takom objeme, ako to bolo v 90-tych rokoch minulého storočia.

Kde je chyba a prečo to tak je? Otázka, ktorú si kladú mnohé firmy.

V Rusku je už dnes prebytok tovaru/služieb (hoc ešte stále platia sankcie). Je to tým, že nie všetky firmy/štáty sú sankcionované. Napriek týmto sankciám však hlavne firmy zo „západu“ tento trh veľmi slušne obsadzujú a expandujú na ňom.

Čím to je? Aspektov je niekoľko, dovolím si poukázať aspoň na niektoré z nich.

Ideálne je mať svoj vlastný produkt a nepredávať cudzie výrobky.

Certifikácia tovarov/služieb v RF. Aj keď sa zdá, že je to komplikovaný a neprehľadný proces, pokiaľ to zveríte do rúk odborníkom, ste na správnej ceste. Certifikáty budú správne a vo veľa prípadoch na tom aj ušetríte.

Správne preklady prospektov, ponúk, katalógov a inej dokumentácie do ruštiny. Stretávame sa s neskutočne veľa prípadmi, keď sú preklady urobené veľmi nekvalitne, pre partnera v Rusku až nezrozumiteľne, aj keď texty prekladal „native“ prekladateľ.

Aj pre obchodné rokovania zvoľte ako rokovací jazyk ruštinu a kvalitného prekladateľa/tlmočníka, ktorý vám poradí a nie len automatický preloží/pretlmočí text pri rokovaniach.

Správna prezentácia – výstavy, biznis konferencie a iné – toto všetko organizujeme pre partnerov nielen zo Slovenska. Komplexné riešenie výstav a prezentácií podľa potrieb klienta – výroba výstavných stendov, propagačných materiálov (katalógov, prospektov) na základe požiadaviek zákazníka priamo v Rusku. Výroba propagačných materiálov v Rusku je výhodná z niekoľkých dôvodov – výhodný pomer euro/rubeľ, materiály nie je potrebné doviezť a colne prerokovať (vycliť), čím sa ušetrí značná časť finančných prostriedkov.

Analýza investičných možností v Rusku – naša spoločnosť aktívne spolupracuje s Obchodno-priemyselnou komorou (TPP) RF, kde je akreditovaná naša moskovská kancelária, ale aj s inými organizáciami v RF a pravidelne sa zúčastňuje stretnutí a prezentácií zameraných na podnikanie zahraničných, ale ja ruských podnikateľských subjektov v Rusku.

Key account managment pre partnerov: zabezpečujeme key account managment pre partnerov, vyhľadávanie strategických obchodných príležitostí, definovanie technických potrieb a požiadaviek zákazníka, starostlivosť o existujúcich zákazníkov a získavanie nových zákazníkov, kontrolu a manažovanie dcérskych spoločností v teritóriu, priame vedenie strategických obchodných rokovaní, predovšetkým v Rusku.

Ak vás naša ponuka zaujala, prosím, kontaktujte nás na mail eva@frantexim.sk, radi sa s vami stretneme a prekonzultujeme s vami vaše požiadavky.

Dipl.Ing. Eva Šandalová majiteľ a konateľ spoločnosti 

 

 

Pridaj komentár