o nás

Keď som v roku 1994 prvýkrát prišla na služobnú cestu do Ruska, ani som veľmi netušila, že práve tu v Rusku na mnohé roky „zakotvím“. Ťažké 90-te roky sú našťastie za nami a hoc ani teraz situácia nie je ľahká, z môjho pohľadu v porovnaní z predchádzajúcimi rokmi sú jasne stanovené pravidlá. Je to výhoda?

V Rusku však aj naďalej platí, že osobné kontakty, jednanie a dôvera sú smerodajné a v mnohom aj veľmi dôležité a zohrávajúce dôležitú (ak nie rozhodujúcu) úlohu.

Rýchly prístup k informáciám je veľká výhoda. Spoločnosť Frantexim, s.r.o. so svojou vyše 25 ročnou praxou a skúsenosťami na tomto trhu má už roky svoju moskovskú pobočku/kanceláriu akreditovanú pri Obchodnej komore RF (TPP RF), ktorá má v Rusku vysokú autoritu. Má to veľkú výhodu, nakoľko sme pravidelne informovaní o všetkých zmenách v legislatíve, periodicky pozývaní na prezentácie jednotlivých štátnych orgánov, ale aj regiónov, kde vystupujú a prezentujú svoje oblasti samotní najvyšší predstavitelia – gubernátori a predstavitelia miestneho biznisu. Práve tieto osobné stretnutia a konkrétne prezentácie a diskusie sú zdrojom prvotnej, veľmi dôležitej informácie, tak potrebnej v zahraničnom obchode.

Priama komunikácia patrí medzi prvotné podmienky úspechu! Priame a jednoduché jednanie v ľuďoch vzbudzuje všetky dobré inštinkty.

Tomáš Baťa

…ale platí aj toto:

 „Moje najobľúbenejšie veci v živote nikdy nepočítam na peniaze. Je skutočne jasné, že to najcennejšie, čo v živote máme, je náš čas.“

Stevie Jobs

V našej spoločnosti sa riadime pravidlom „Čas a informácie sú peniaze“. Rozumné využitie našich kontaktov a neoceniteľných skúsenosti, praxe a špecialistov je tým správnym hnacím motorom, ktorý môže pomôcť aj vám vo vašom presadení sa na trhu geograficky najväčšej krajiny sveta.

Prioritou spoločnosti Frantexim, s.r.o. je spokojnosť klienta – klienta, ktorému som ja a moji kolegovia pomohli k úspešnému štartu a rozvoju podnikania na území Ruska, resp. na celom území Euroázijského spoločenstva.

Využitím nášho poradenstva a našich skúseností na území Ruska, Bieloruska, Kazachstanu vám vieme zabezpečiť služby – komplexný servis ako preklady textov, tlmočenie, výroba prospektov a repre materiálov, účasť na výstavách, prezentáciách, obchodných misiách, ale aj pri certifikácii výrobkov, alebo služieb.

Vstup na ruský trh nie je vôbec jednoduchý, má svoje špecifiká, vysokú konkurenciu, ale aj rôzne legislatívne predpisy, ktoré treba splniť. A v neposlednom rade ešte stále platia sankcie EU voči Rusku a naopak.

A práve využitím našich skúseností vám vieme vaše prvé kroky v neznámom prostredí uľahčiť, urobiť  príjemnými a eliminovať vaše náklady či prípadne straty, vyhodnotiť možné riziká vstupu na trh, ale hlavne ušetriť čas a peniaze.

Ak vás naša ponuka zaujala, prosím, kontaktujte nás na mail eva@evanovastr.web-stranky.eu, radi sa s vami stretneme a prekonzultujeme s vami vaše otázky a možnosti vstupu na trh RF.

Teším sa vzájomnú spoluprácu!

Dipl. Ing. Eva Šandalová, majiteľ a konateľ spoločnosti Frantexim, s.r.o.