vízum do Ruska

Krajiny EÚ, vrátane Slovenska, majú s Ruskou federáciou vzájomnú vízovú povinnosť.

Pri vybavovaní obchodného (biznis) vstupného víza do Ruska bude od vás konzulárny úrad požadovať pozvanie od ruskej firmy. Tieto doklady nie je niekedy jednoduché získať a niekedy je zložité zorientovať v požiadavkách konzulárneho úradu, prípadne správne vyplniť dotazník, alebo osobne podať/prevziať pas s udeleným vízom.

Tieto a podobné otázky nemusíte vôbec riešiť, ak zveríte vybavovanie ruského víza do rúk našej spoločnosti ma3oska travel, s.r.o., ktorá je zmluvným partnerom Ruského vízového centra pri Veľvyslanectve Ruskej federácie na Slovensku a na vybavovanie ruských víz sa špecializuje.

Pomôžeme vám vybaviť obchodné (biznis) vízum, ktoré sa vydáva na pobyt v Ruskej federácii s cieľom obchodných rokovaní, konferencií, seminárov, stretnutí s obchodnými partnermi. Vydáva sa jednovstupové alebo dvojvstupové vízum s platnosťou do 90 dní alebo viacvstupové vízum na obdobie jedného roka. Pobyt na území Ruskej federácie na základe viacvstupového víza je obmedzený na 90 dní v priebehu 180 dní. Podmienkou udelenia viacvstupového víza je predloženie kópie použitého ruského víza za uplynulých 12 mesiacov.

Tak isto vám pomôžeme vybaviť obchodné viacvstupové vízum pre servisných technikov pre prípady nevyhnutných servisných zásahov na vami dodaných technologických zariadenia u vašich obchodných partnerov.

AKTUÁLNE UPOZORNENIE o cestovaní nájdete aj TU 

OBJEDNAŤ VÍZUM : TU

KONTAKT   

Pridaj komentár